UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administraţiei şi Internelor
INOVAŢIE ÎN ADMINISTRAŢIE
Program Operaţional "Dezvoltarea Capacităţii Administrative"
Administraţie pentru cetăţeni - Program de formare pentru angajaţii administraţiei locale din Găneşti
 
Achiziţii publice
Asistenţă socială
Dezvoltare durabilă
ECDL
Egalitatea de şanse
Finanţarea instituţiilor publice şi bugetare
Limba engleză
Limba germană
Managementul instituţiilor publice culturale
Managementul proiectelor europene
Relaţii internaţionale şi protocol
Urbanism şi amenajarea teritoriului
   
Perioada de derulare a proiectului:
14.08.2009-13.08.2010
Valoarea eligibilă nerambursabilă FSE: 328.525 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 50.245 lei
Cofinanţarea eligibilă a beneficiarului: 7.730 lei
   

Administraţie pentru cetăţeni - Program de formare pentru angajaţii administraţiei locale din Găneşti

Responsabilitatea sporită şi nivelul crescut al aşteptărilor cetăţenilor din comuna Găneşti îi pune pe angajaţii instituţiilor publice în  faţa necesităţii de a învăţa în mod continuu, de a dobândi noi experienţe, prin perfecţionare de bună calitate şi nu în ultimul rând prin schimburi de experienţă cu administraţii din alte microregiuni similare, pentru a dobândi noi cunoştinţe. În momentul de faţă, majoritatea primăriilor nu sunt pregătite pentru a face faţă noilor provocări  şi reforme cu care se confruntă angajaţii şi tendinţelor de schimbare caracteristice ţărilor din Uniunea Europeană.
Prin aderarea României la Uniunea Europeană, rolul administraţiilor locale a crescut, iar nevoia de perfecţionare a personalului este tot mai acută. Percepţia învechită că statul (instituţiile statului) este de vină pentru toate problemele oamenilor este încă actuală în multe localităţi, crescând astfel responsabilitatea personalului din cadrul administraţiei publice. În momentul de faţă, majoritatea primăriilor, administraţiilor publice, mai ales cele mici, din ţară nu sunt pregătite în mod potrivit pentru a face faţă noilor provocări cu care se întâlnesc zi de zi, cu noile reforme, cu tendinţele de schimbare caracteristice deja ţărilor din UE.
Din această cauză, proiectul propus de Consiliul Local Găneşti ţinteşte tocmai rezolvarea acestor probleme prin oferirea angajaţilor a posibilităţii de a învăţa, de a acapara noi cunoştinţe şi experienţe. Administraţia a recunoscut din timp că pregătirea profesională a personalului din cadrul administraţiei duce în mod direct la dezvoltarea comunităţii în care trăiesc, deoarece într-o localitatate mai mică (şi nu numai) relaţia între stat şi cetăţean este mai activă, mai directă, principiul construcţiei de jos în sus este mai valabil, reacţiile oamenilor la iniţiativele administraţiilor publice sunt mai prompte. Astfel, această comunitate din judeţul Mureş doreşte să-şi dezvolte capacităţile şi abilităţile necesare pentru a investi munca lor în folosul societăţii.

Obiectivele proiectului

Obiectiv general
Obiectivul general al proiectului este creşterea capacităţii administrative ale administraţiilor locale din România, prin contribuirea la creşterea eficacităţii şi eficienţei adminsitraţiei publice locale din Găneşti în cadrul unui program de formare pentru angajaţii adminsitraţiei.

Scop
Scopul proiectului este îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a expertizei a 18 de persoane, personal angajat al Consiliului Local Găneşti în domenii cheie care vor sprijini implementarea politicilor publice locale din Găneşti.
21.05.2010
Finalizarea cursului de Limba germană şi susţinerea examenu- lui constând dintr-un test grilă de 15 întrabări.
14.05.2010
Susţinerea examenului ECDL din primele 2 module studiate: Con- cepte de bază ale tehnologiei informaţiilor şi Utilizarea compu- terului şi organizarea fişierelor.
20.04.2010
Finalizarea cursului de Limba engleză şi susţinerea examenu- lui constând dintr-un test grilă de 15 întrabări.
16.04.2010
Vizită de schimb de experienţă în localitatea Tiszaluc din Ungaria. Vizita s-a desfăşurat în perioada 16-18 aprilie, iar grupul a fost format din 12 cursanţi, dintre care 7 femei şi 5 bărbaţi.
LINKURI UTILE
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Copyright© 2009-2010 Primăria Comunei Găneşti. Toate drepturile rezervate