UNIUNEA EUROPEANĂ
Fondul Social European
GUVERNUL ROMÂNIEI
Ministerul Administraţiei şi Internelor
INOVAŢIE ÎN ADMINISTRAŢIE
Program Operaţional "Dezvoltarea Capacităţii Administrative"
Administraţie pentru cetăţeni - Program de formare pentru angajaţii administraţiei locale din Găneşti
 
Achiziţii publice
Asistenţă socială
Dezvoltare durabilă
ECDL
Egalitatea de şanse
Finanţarea instituţiilor publice şi bugetare
Limba engleză
Limba germană
Managementul instituţiilor publice culturale
Managementul proiectelor europene
Relaţii internaţionale şi protocol
Urbanism şi amenajarea teritoriului
   
Perioada de derulare a proiectului:
14.08.2009-13.08.2010
Valoarea eligibilă nerambursabilă FSE: 328.525 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 50.245 lei
Cofinanţarea eligibilă a beneficiarului: 7.730 lei
   

Grupul ţintă al proiectului

Grupul ţintă al proiectului este compus din 18 de persoane (angajaţi contractual şi funcţionari publici), ei fiind implicaţi în diferitele etape ale proiectului. (Arie extinsă a temelor de instruire se adresează întregului personal, în funcţie de atribuţiile pe care acesta le are de îndeplinit în cadrul administraţiei). Dintre participanţi minim 50% vor fi femei.
Entităţile vizate indirect prin implementarea proiectului vor fi toate sectoarele care colaborează cu administraţia publică pe parcursul activităţilor sale, precum şi toţi cetăţenii din comuna Găneşti.
Grupul ţintă a fost implicat în elaborarea proiectului în mai multe faze, cum ar fi: analiza nevoii de formare, stabilirea temelor sesiunilor de instruire necesare, a numărului de persoane care necesită instruire, precum si a graficului de desfăsurare al activităţilor proiectului, astfel încât să se evite crearea unor perturbări ale activităţii normale a Primăriei. Rolul grupului ţintă în atingerea scopurilor proiectului este acela că prin parcurgerea programului de formare, va deveni „instrumentul” prin care administraţia publică va putea fi mai eficientă, mai apropiată de nevoile cetăţenilor, mai accesibilă şi având  posibilităţi sporite de iniţiative de dezvoltare comunitară.

Grupul ţintă vizat direct este grupat pe module de training astfel:
 • Managementul proiectelor europene: 15 persoane
 • Achiziţii publice: 12 persoane
 • Urbanism şi amenajarea teritoriului: 8 persoane
 • Limba engleză: 10 persoane
 • Limba germană: 6 persoane
 • Asistenţă socială: 10 persoane
 • Relaţii internaţionale şi protocol: 15 persoane
 • Finanţarea instituţiilor publice şi bugetare: 10 persoane
 • Managementul instituţiilor publice culturale, 7 persoane
 • ECDL: 15 persoane
 • Dezvoltare durabilă, 18 persoane
 • Egalitatea de şanse, 18 persoane
Vizită de schimb de experienţă: 12 persoane, minim 50 % femei.

Participanţi la cursuri

 • Balog Agnes - As. soc., Dezv. dur., ECDL, Eg. şanse, Lb. eng, Man. proi, Rel. internaţionale.
 • Balog Elemér - Ach. pub, Dezv. dur, ECDL, Eg. şanse, Fin. inst. publ, Lb. eng, Lb. ger, Man. inst. Pub. Cult, Man. proi, Rel. internaţionale, Urbanism
 • Balint Mihaly - Ach. pub, Dezv. dur, ECDL, Eg. şanse, Lb. ger, Man. inst. pub, Man. proi.
 • Birtalan Reka - Dezv. dur, ECDL, Eg. şanse, Lb. ger, Man. inst. pub, Man. proi.
 • Cîmpean Maria - Ach. pub, As. soc, Dezv. dur, ECDL, Eg. şanse, Fin. inst. publ, Lb. eng, Man. proi, Rel. internaţionale, Urbanism
 • Hălmaciu Maria -As. soc, Dezv. dur, ECDL, Eg. şanse, Man. proi, Rel. internaţionale
 • Jenei Judith - Ach. pub, As. soc, Dezv. dur, ECDL, Eg. şanse, Fin. inst. publ, Lb. eng, Man. inst. Pub. Cult, Man. proi, Rel. internaţionale
 • Keszeg Ştefan - Ach. pub, As. soc, Dezv. dur, ECDL, Eg. şanse, Fin. inst. publ, Lb. eng, Man. inst. Pub. Cult, Man. proi, Rel. internaţionale, Urbanism
 • Matefi Adrian - Ach. pub, As. soc, Dezv. dur, ECDL, Eg. şanse, Fin. inst. publ, Lb. ger, Man. proi, Rel. internaţionale, Urbanism
 • Matefi Nicoleta - Ach. pub, Dezv. dur, ECDL, Eg. şanse, Fin. inst. publ, Lb. ger, Man. proi, Urbanism
 • Moldovan Ana Monica - Dezv. dur, ECDL, Eg. şanse, Lb. eng, Man. inst. Pub. Cult, Man. proi, Rel. internaţionale
 • Moldovan Cornelia - Ach. pub, As. soc, Dezv. dur, ECDL, Eg. şanse, Fin. inst. publ, Lb. eng, Rel. internaţionale, Urbanism
 • Pataki Iuliana Aurica - Ach. pub, As. soc, Dezv. dur, ECDL, Eg. şanse, Fin. inst. publ, Lb. eng, Rel. internaţionale, Urbanism
 • Pataki Ladislau - Ach. pub, Dezv. dur, Eg. şanse, Fin. inst. publ, Man. proi, Rel. internaţionale
 • Szentgyorgyi Attila - Dezv. dur, ECDL, Eg. şanse, Lb. eng, Man. inst. Pub. Cult, Man. proi, Rel. internaţionale
 • Szekely Attila - Ach. pub, Asistenţă soc., Dezv. dur, Eg. şanse, Lb. eng, Lb. ger, Man. proi, Rel. internaţionale
 • Tutecean Alin - Dezv. dur, Eg. şanse, Lb. ger, Urbanism
 • Vasiu Tatiana Manuela - Ach. pub, As. soc, Dezv. dur, ECDL, Eg. şanse, Fin. inst. publ, Man. inst. Pub. Cult, Man. proi, Rel. internaţionale
21.05.2010
Finalizarea cursului de Limba germană şi susţinerea examenu- lui constând dintr-un test grilă de 15 întrabări.
14.05.2010
Susţinerea examenului ECDL din primele 2 module studiate: Con- cepte de bază ale tehnologiei informaţiilor şi Utilizarea compu- terului şi organizarea fişierelor.
20.04.2010
Finalizarea cursului de Limba engleză şi susţinerea examenu- lui constând dintr-un test grilă de 15 întrabări.
16.04.2010
Vizită de schimb de experienţă în localitatea Tiszaluc din Ungaria. Vizita s-a desfăşurat în perioada 16-18 aprilie, iar grupul a fost format din 12 cursanţi, dintre care 7 femei şi 5 bărbaţi.
LINKURI UTILE
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Copyright© 2009-2010 Primăria Comunei Găneşti. Toate drepturile rezervate